Ceník

Výši odměny advokáta upravuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Lze dohodnout smluvní odměnu.