Advokát, právník, advokátní kancelář, obhájce Rakovník

Mgr. Jana Hansalanderová - advokátka - idatabaze.czAdvokátní, právní kanceláře (právník) - idatabaze.cz

Vážení klienti,
vítám Vás na internetových stránkách své advokátní kanceláře.

Advokacii vykonávám jako samostatná advokátka na základě osvědčení České advokátní komory v Praze č. 4388 ze dne 14. 7. 1997.  Ve své advokátní kanceláři v Rakovníku provozuji generální praxi, přičemž preferuji tyto právní oblasti: 

  • Rodinné právo (rozvody včetně majetkového vypořádání, alimenty, určení a popření otcovství)
  • Kupní a darovací smlouvy ohledně nemovitostí včetně učinění prohlášení o pravosti podpisu, advokátní úschovy peněz (kupní ceny), zastoupení v řízení o povolení vkladu práva do katastru, možnost zpracování daňového přiznání
  • Obhajoby ve věcech trestních na plnou moc i ex offo
  • Občanské právo (náhrady škody, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, spory ze závazkových smluvních vztahů...)

Cílem mé advokátní kanceláře je chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta za důsledného využití všech zákonných prostředků.  Samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi a zachování povinnosti mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu advokacie dozvěděla.

Právní služby poskytuji pouze v českém jazyce.

Podle zákona o ochraně spotřebitele  informuji své potencionální klienty, že případné spotřebitelské spory mezi advokátem a jeho klientem řeší Česká advokátní komora se sídlem Národní třída 16, Praha 1.

Nabízíme

  • Rodinné právo (rozvody včetně majetkového vypořádání, alimenty, určení a popření otcovství)
  • Kupní a darovací smlouvy ohledně nemovitostí včetně učinění prohlášení o pravosti podpisu, advokátní úschovy peněz (kupní ceny), zastoupení v řízení o povolení vkladu práva do katastru, možnost zpracování daňového přiznání
  • Obhajoby ve věcech trestních na plnou moc i ex offo
  • Občanské právo (náhrady škody, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, spory ze závazkových smluvních vztahů…)

Kontakty

Adresa:
Mgr. Jana Hansalanderová, advokátka
Husovo náměstí 22
269 01 Rakovník I

Mobil: +420 603 830 160

E-mail: akhans@centrum.cz

Pracovní doba

po-pá:    9:00 - 16:00
Doporučuji předchozí objednání na konkrétní den a hodinu.

Ve výjimečných případech možno sjednat schůzku i mimo pracovní dobu.

Moji advokátní kancelář najdete v budově Komerční banky na Husově náměstí čp. 22 v Rakovníku,

1. patro, dveře č. 209.  Mapy.cz